Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Veel belangstelling voor de digitale kerkdiensten. En de kerkdeuren gaan weer voorzichtig open.

Beste zusters en broeders,

Digitale kerkdiensten goed ‘bezocht’

Vanaf half december 2020 tot nu toe waren we genoodzaakt alle reguliere kerkdiensten alleen digitaal aan te bieden. De belangstelling voor die diensten is erg goed te noemen. Hierbij wat cijfers gemeten over de periode 10 januari tot en met 14 februari. De cijfers staan voor het aantal adressen dat de uitzending heeft gestart. Per adres heeft een of meerdere personen gekeken en/of geluisterd.

Ochtenddienst in de Schaapskooi gemiddeld 122. Ochtenddienst in de Dorpskerk gemiddeld 317. En de avonddienst gemiddeld 110.

Dat we de mogelijkheid hebben om de diensten digitaal aan te bieden ervaren we als een zegen. Een bijzonder woord van dank willen we daarom richten aan de mensen van de mediateams die het elke keer weer mogelijk maken dat de uitzendingen vanuit de Dorpskerk en de Schaapskooi plaatsvinden. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Voorzichtig de deuren weer open

Ondanks deze aanzienlijke interesse voor onze kerkdiensten merken we aan de mensen om ons heen en aan onszelf dat de hunkering naar ‘normaal’ kerkbezoek nog steeds erg groot is. Inmiddels verkeren we in een periode waarin gelukkig de vaccinaties zijn begonnen, de temperaturen incidenteel weer wat oplopen en we voorzichtige hoop koesteren dat het besmettingsgevaar op termijn wellicht iets af zal nemen. Daarnaast moeten we ook constateren dat het aantal besmettingen in de gemeente Hellendoorn nog steeds wel hoog is.

Ondanks de twijfel heeft het moderamen+ van de kerkenraden toch gemeend om de
kerkdiensten vanaf 14 maart weer voorzichtig open te willen stellen voor gemeenteleden

die thuis geen goede mogelijkheid hebben om de dienst digitaal te volgen.

Dit ligt in lijn met het advies vanuit de landelijke organisatie van de protestantse kerken.

Hoe?

In eerste instantie willen we de mensen die thuis geen of onvoldoende gelegenheid hebben om de diensten te volgen, hiervoor uitnodigen. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen rond 1,5 meter afstand, desinfecteren van de handen en het dragen van een mondkapje.

Mocht u van uzelf vinden dat u de diensten veilig voor uzelf en voor anderen kunt bezoeken, geef dat dan door aan uw contactpersoon of de ouderling in uw wijk.

Daarnaast willen we de mensen die via Kerktijd.nl of het reserveringsysteem van de Schaapskooi bij ons bekend zijn benaderen. Vooralsnog zullen we met kleine aantallen starten. Er zal er niet gezongen worden, ook niet door de zanggroepjes.

Onder voorbehoud

Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn de besmettingscijfers van een zodanig niveau dat we als kerkenraden denken dat we het op deze manier verantwoord in kunnen vullen. Mocht echter blijken dat de besmettingcijfers onverhoopt dusdanig stijgen dat er strengere maatregelen komen, dan zullen we helaas ons voornemen tot beperkt openstellen van de kerken moeten uitstellen. We hopen op begrip indien zich deze situatie voor zal doen.

Hartelijke groet,

Harry Enserink

Namens de kerkenraden


 

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Bij de diensten


Tijdens de ochtenddiensten in de dorpskerk is er kinderoppas aanwezig op aanvraag.
Wilt u hier gebruik van maken, graag aanmelden voor zaterdag 12 uur via whatsapp naar 06-19161243

Komende diensten

2 okt
Dorpskerk: ds.J. Lotterman, Utrecht
Datum 02.10.2022 09:30 - 10:30
2 okt
De Schaapskooi: ds. Gert de Ruiter
02.10.2022 10:00 - 11:00
2 okt
2 okt
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
02.10.2022 19:00 - 20:00
9 okt
Dorpskerk: ds. L.M. Aangeenbrug
09.10.2022 09:30 - 10:30
9 okt
De Schaapskooi: Gerlof Puppels
09.10.2022 10:00 - 11:00
9 okt
Kronnenzommer: ds. A. Snier
09.10.2022 10:15 - 11:00
9 okt
Dorpskerk: ds.H. Engelsma, Wijnjewoude
09.10.2022 19:00 - 20:00
16 okt
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
16.10.2022 09:30 - 10:30