Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Nieuws Actie Kerkbalans 2021

In januari is actie Kerkbalans 2021 gehouden.
We zijn als kerkrentmeesters bijzonder dankbaar voor het tot nu toe toegezegde bedrag van 365.000,-- euro. De begroting wordt hiermee ruim gehaald.
Dat juist in deze tijd zo gul wordt toegezegd, stemt ons hoopvol.
Iedereen hartelijk dank daarvoor.
Ook een dankwoord voor alle vrijwilligers, van ledenadministratie tot alle lopers. Met de grote en kleine taken verdeeld konden we alles uitvoeren.

actie kerkbalans bloemetje

Medio maart ontvangen de gemeenteleden waarvan nog geen antwoord ontvangen is een herinnering.

Het thema is 'de kerk van morgen'. Met elkaar bouwen we ook op deze manier aan Gods gemeente.

Nogmaals allen hartelijk dank.

Namens College van kerkrentmeesters,

Marinus Podt
voorzitter