Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Eindejaarscollecte 2020

Eindejaarscollecte 2020

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht

Geacht gemeentelid,
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn
voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht.
In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons
bestaan en maakt ons leven goed.
Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat
het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar
en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.
De activiteiten die we het komende jaar weer hopen te organiseren worden mogelijk gemaakt
dankzij uw financiële bijdragen. Daarom vragen we u in de laatste maand van het jaar om
een extra gift.
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de
acceptgirokaart of internetbankieren.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Slim schenken

Voor hetzelfde geld geeft u meer! Maak gebruik van de mogelijkheid die de belasting ons biedt.

Eisen waaraan voldaan moet worden:

  • De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (verkrijgbaar op Kerkelijk buro of bij onderstaande personen van het college van Kerkrentmeesters);
  • De bedragen moeten vastgelegd zijn en worden minimaal eens per jaar overgemaakt;
  • De bedragenmoeten steeds even hoog zijn;
  • Deze bedragen moeten minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • De ontvanger levert geen tegenprestatie;
  • De gift stopt bij het overlijden van de schenker.

Deze gift kan ook samengesteld worden uit o.a. jaarlijkse Kerkelijke bijdrage, het solidariteitsfonds en collectebonnen, mits die allemaal naar een zelfde bankrekening worden overgemaakt.

Het hoogste effect wordt bereikt als ook giften aan andere ANBI organisaties ondergebracht zijn in periodieke overeenkomsten.

Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van het (belastbaar) inkomen, dus zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen, levert dit voor de gever een fiscaal voordeel op. Er moet aangifte inkomstenbelasting ingediend worden.

Voor meer informatie, zie: www.belastingdienst.nl

Door op deze wijze uw bijdrage aan de kerk te schenken, kunt u overwegen het (extra) voordeel geheel of gedeeltelijk aan de kerk te schenken.

Voorbeelden:

Aftrekbare giften

Inkomsten a Inkomsten b Inkomsten c Inkomsten d 65+ Inkomsten e 65 +
Fisc.Partners Alleenstaand Alleenstaand Fisc.Partners Alleenstaand
Partner1 € 20.000 € 20.000 € 5.000 € 20.000 € 10.000
Partner 2 € 10.000 € 10.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal € 30.000 € 20.000 € 5.000 € 30.000 € 10.000
========================================================================
Aft.drempel 1% € 300 € 200 € 60 € 300 € 100
Max.   10% € 3.000 € 2.000 € 500 € 3.000 € 1.000

Bij een periodieke gift geld er geen drempelbedrag.

Bij bijvoorbeeld een jaarlijkse gift van € 200,-- in bovenstaande voorbeelden geeft het volgende voordeel:

voorbeeld a.   voordeel € 76,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,-- schenken
voorbeeld b.   voordeel € 76,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,-- schenken
voorbeeld c.   voordeel € 18,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 315,-- schenken
voorbeeld d.   voordeel € 40,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 249,-- schenken
voorbeeld e.   voordeel € 19,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 245,-- schenken

Om te bekijken wat een periodieke gift voor u zelf (netto) betekent, kunt u onderstaande website raadplegen:

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Heeft u vragen, neem dan contact op met dhr. D. Huesken, bijdragenadministrateur, telefoonnummer 06 58858639

 

Collectebonnen

De volgende vellen elk met 20 collectebonnen zijn verkrijgbaar:

Geel Waarde €0,50 €10,00 per vel
Blauw Waarde €0,75 €15,00 per vel
Groen Waarde €1,00 €20,00 per vel
Oranje Waarde €1,50 €30,00 per vel

Bestellen is mogelijk door geld over te maken op NL72RABO01209.40.590 t.n.v. Protestantse Gemeente Hellendoorn onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres.
Vòòr donderdag besteld is vòòr het weekend in huis.

Verkooppunten:

Dorp:
Verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.

De Kruidenwijk:
Dhr. J.H. Mulder
Dille 128
7443 EE Nijverdal
0548 61 76 92