Zo zijn onze manieren ...dopen

U wilt uw kind in de kerk laten dopen…

Ongeveer eens in de twee maanden wordt in de Dorpskerk een doopdienst gehouden. Dat gebeurt altijd in de tweede morgendienst, die om 10.30 uur begint. In principe gaan ds. L.M. Aangeenbrug en ds. J.D.Th. Wassenaar daarin afwisselend voor. De data van de doopdiensten en van de twee voorbereidingsbijeenkomsten worden ruim van tevoren in het kerkblad vermeld. U kunt daarover ook informatie inwinnen bij een van de predikanten.
De datum van de eerstvolgende doopdienst en de voorbereidingsavonden zullen hier ook vermeld worden.

Ook in de Schaapskooi wordt ongeveer 4x per jaar een doopdienst gehouden.
De data van de doopdiensten worden via de kansel afgekondigd en via het kerkblad vermeld.